URNAITHE DON BHÓTHAR

Urnaithe don Bhóthair:

Ofráil na Maidine
A Dhia ár nAthair, tugaim suas duit mo lá ar fad.
tugaim suas duit gach a bhfuil romham inniu
gach smaoineamh, focal is gníomh, gach áthas is brón,
Ofrálaim duit iad i bpáirt le hÍosa san Aifreann
ar son slánú an domhain..
Go dtuga an Spiorad Naomh a threoraigh Íosa,
treoir is tacaíocht dom i gcaitheamh an lae seo
le go dtuga mé fianaise ar do ghrá..
In éineacht le Muire, máthair ár dTiarna agus máthair na hEaglaise,
Iarraim éisteacht do intinní an Phápa don mhí seo
Deonaigh dom an lá seo a chaitheamh ag freastal ortsa is ar dhaoine eile.

Ofráil nua
Seo anseo mé, a Athair.
Tá a fhios agam go bhfuil tú i gcónaí liom.
Cuirim mo chroí i gcochall Chroí Íosa, do Mhac a thugann é féin dúinn san Eocairist gach lá
Go dtuga do Spiorad Naomh neart dom maireachtáil de réir an tSoiscéil i ngach a ndéanaim is i ngach a ndeirim.
Ó mo thaobhsa tugaim an lá seo duit – mó chuidse den urnaí, den saothar, den áthas agus den fhulaingt – mé féin is a bhfuil agam.
Le Muire, máthair na hEaglaise, iarraim do chabhair do mhisean Phobal Dé, do Aspail na hUrnaí agus do intinní an Phápa don mhí seo, Amen.