Urnai an Phápa

Conas Páirt a ghlacadh i ngréasán domhanda urnaí an phápa?

Tig leat páirt a ghlacadh ag brath ar do mhian agus a bhfuil a lorg agat.

An ghnáth bhealach.
Tig le haon duine nó le haon grúpa, i bparóiste nó eile, páirt a ghlacadh tré guí ar son intinn mhíosuil an phápa. Iarrtar ar gach duine gur mian leo páirt a ghlacadh i ngreasán domhanda urnai an phápa urnaí a chur chun Dé ar an gcéad Aoine de gach mí. Seo an Lá Domhanda paidreoireachta ar son Intinn an Phápa. Le go mbeidh tú ar fáil níos éasca do mhisean Íosa, aontigh do mhian le Croí Íosa san Eocairist. Déan amhlaidh chun tú féin a ghríosadh i gcaitheamh na míosa chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin mhóra a chine daona agus dúshláin do mhisean na hEaglaise.

Ar bhealach níos doimhne agus le lámh agat sa ghnó

Bunsraith na gluaiseachta: — lean “Slí an Chroí” le bheith i do aspal na hurnai i do ghnáth shaol laethúil……

1 – Coimitmint pearsanta —

Urnai a dhéanamh tri uair in aghaidh an lae le gean níos buaine a thabhairt do Íosa…….

2 – Coimitmint Chomhluadair —

Páirt a ghlacadh i gcoluadara atá gníomhach i ng nGréasán Domhanda Urnaí an Phápa …….

(cuirfear níos mó leis an gcuid seo den gréasán ar ball. Mile buíochas as foighid a bheith agat linn.)