Seal i Láthair Dé

10.00

Share

Cur síos / Description

Réimse leathan de bhlúiríní diaga roinnte de réir mhíonna na bliana agus de réir mhórfhéilte na hEaglaise mar atá. D’fhéadfadh séiplínigh scoile, múinteoirí agus daltaí gaelscoileanna agus gaelcholáistí feidhm a bhaint astu, chomh maith len iad a bheith feiliúnach mar smaoineamh seachtaine i nuachtlitreacha eaglaise

Rugadh agus tógadh an tSr. Éibhlín in Eidhneach, Co. an Chlair. Chaith sí a saol múinteoireachta ag freastal ar dhaltaí bunscoile i mBiorra, Co. Uíbh Fhailí, An tAonach, Co. Thiobraid Árann agus An Tulach, Co. an Chláir. Ó chuaigh sí ar scor, bíonn sí ag feidhmiú mar aistritheoir agus ag freastal ar chéimí ollscoile mar shainchomhairleoir i gcúrsaí Ghaeilge agus Oideachais.

Údar:  Sr. Eibhlín Ní Challanáin       Maisitheoir:   Paula Nolan

ISBN:  978-1-906982-55-3

Léirmheas / Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Seal i Láthair Dé”