Ag deonú ár gcuid ama sa Charghas

Réamhrá

Tréimhse daichead lá roimh Cáisc san fhéilire Críostaí is ea an Carghas. Tréimhse machnaimh agus ullmhúcháin, a thosaíonn ar Chéadaoin an Luaithrigh atá sa Charghas, ag ullmhú do cheiliúradh pháis agus aiséirí Chríost. Tríd an tréimhse daichead lá seo a choinneáil, déanann Críostaithe aithris ar ar an ndaichead lá a chaith Íosa sa bhfásach ag guí agus ag troscadh.
Dá bhrí sin is minic a nascaimid an Carghas le héirí as rud éigin. Roghnaíonn go leor Críostaithe rudaí áirithe a shéanadh orthu féin – milseáin nó seacláid, abair. Is dá bhrí sin a dhéantar pancóga ar Mháirt na hInide – nó Máirt na bPancóg mar a thugtar scaití air – chun fáil réidh le huibheacha agus siúcra roimh an gCarghas agus an troscadh ó rudaí milse a bhí rompu. Fearacht go leor cleachtais eile, tá comhlachtaí tráchtála ag teacht i dtír anois ar an nós seo le leathán seacláide nó meascán pancóige a dhíol, ag ceilt a ciall a bhíodh leis an lá.
Roghnaíonn roinnt Críostaithe de chuid na linne seo éirí as nithe seachas milseáin. Roinnt samplaí reatha de troscadh dá leithéid ná éirí as na meáin shóisialta, nó píosa teicneolaíochta – fón glic nó consól cluichí, nó deochanna milse, nó eascainí. Is rudaí fiúntacha iad seo uilig agus is cinnte go bhfuil siad deacair ar an nduine a thugann fúthu. Molaim áfach go minic do dhaoine an rud is luachmhara atá againn anois a dheonú – ár gcuid ama.
An bhfuil gaol nó cara agat nach raibh tú i dteagmháil leo le déanaí? Céard faoi chomharsa scothaosta ar mhór acu comhluadar thar cupán tae? B’fhéidir nach dtéann tú ag siúl chomh minic le do ghadhar? Is iomaí bealach deas agus caoin gur féidir linn am a dheonú do dhaoine eile; mar sin sa Mhol Óige seo táimid ag tabhairt féilire duit le súil agus go mbainfidh tú tairbhe as le linn an Charghas. Is féidir leat iad a dhéanamh lá i ndiadh lae, nó na cinn is oiriúnaí duit féin a roghnú. Pé feidhm a bhaineann tú as do chuid ama le linn an Charghais tá súil againn go mbeidh sé fóinteach agus go mbeidh ar do chumas an Cháisc a cheiliúradh le mothú sástachta, go bhfuil nithe bainte amach agat.
Lá 1
Pioc suas bruscar thart ar an teach Lá 2
Cabhraigh béile a réiteach nó glanadh suas ina dhiaidh. Lá 3
Lig do dhuine dul romhat i scuaine Lá 4
Coinnigh doras nó ardaitheoir oscailte do dhuine Lá 5
Tabhair na héadaí nach gcaitheann tú chuig banc eádaigh
Lá 6
Gabh buíochas le múinteoir as ceacht a thaithin leat Lá 7
Tabhair madra ar shiúlóid Lá 8
Tabhair cuaird ar sheantuismitheoir nó Aintín nó Uncail Lá 9
Léigh leabhar do pháiste níos óige Lá 10
Déan Tae nó caife do bhall teaghlaigh gan iad á iarraidh ort
Lá 11
Tabhair bricfeasta sa leaba do bhall teaghlaigh Lá 12
Mol leabhar nó scannán a thaitníonn leat do dhuine éigin Lá 13
Éist go hairdeallach agus duine ag caint leat Lá 14
Beathaigh na héin i do ghairdín nó ar lic na fuinneoige le síolta agus cnónna Lá 15
Abair rud deas moltach le gaol leat nó cara
Lá 16
Déan teagmháil arís le gaol nó cara a raibh teagmháil caillte leo Lá 17
Seol beannachtaí maidine chuid gaol nó cara Lá 18
Cuir uait do fhón nó ríomahire ar feadh uair an chloig Lá 19
Déan meangadh gáire le duine a fheiceann tú, gan cúis ar leith Lá 20
Tabhair barróg do dhuine
Lá 21
Glac buíochas leis an nglantóir nó feighlí ar scoil Lá 22
Seol téacs oíche mhaith chuig duine éigin Lá 23
Cabhraigh le duine éigin mála nó ualach trom a iompair. Lá 24
Roinn béile nó greim gasta le duine éigin Lá 25
Tabhair maithiúnas do dhuine a ghortaigh tú gan droch intinn bheith acu.
Lá 26
Déan roinnt d’obair tí duine eile sa teaghlach gan rá leo Lá 27
Inis scéal grinn a chuala tú do dhuine éigin Lá 28
Glan carr duine ar d’aithne Lá 29
Scríobh litir nó cárta chuig duine éigin agus cuir sa phost é Lá 30
Tabhair roinnt leabhair nach léann tú feasta chuig siopa carthanachta
Lá 31
Gabh buíochas le do thuismitheoirí as rud éigin Lá 32
Labhair le duine cúthail nó duine nár labhair tú leo cheana Lá 33
Gabh pardún le duine a ghortaigh tú gan sin a bheith agat mar rún Lá 34
Déan liosta de 5 rud a bhfuil tú buíoch astu agus cuir le hais na leapan é Lá 35
Abair le cara a thabhachtaí agus atá siad duit
Lá 36
Seol nath a thaitníonn leat nó a spreagann tú chuig duine éigin Lá 37
Déan seinnliosta meidhreach agus seol é chuig duine atá ina ghátair Lá 38
Tabhair cuaird ar ghaol nó comharsa scothaosta Lá 39
Déan do chuid oibre tí gan é a bheith meabhraithe duit Lá 40
Glaoigh ar chara

Go gcuidí an méid a dhéanaim an Carghas seo le daoine eile.

Image: (SpeedKingz / Shutterstock.com)

Share:

More Posts

Seoladh Leabhar ag Merriman 2022

Flóra na Samhlaíochta le Bríd Ní Mhóráin (FÁS) agus Scáthántachtaí le Tadhg Ó Dúshláine (FÁS) á sheoladh ag an Easpag Alan Mac Eochagáin SJ, Easpag

Paidrín an Bhróin

paidrín an bhróin paidrín na lúcháire paidrín foighneach níos líonmhaire ná réaltaí . . . clocha paidrín im’ lámh       Is é atá

Send Us A Message