Sonraí Teagmhála / Contact Details

Stiúrthóir/Director: An tAthair Frainc Mac Brádaigh

Riarthóir/Administrator: Martina Mhic an Phríora

Eagarthóir/Editor: Fionnuala Mac Aodha

Seoladh/Address: 36 Sráid Líosain, Baile Átha Cliath 2, D02 CD93

Fón/Phone: +353-1-7758502

r-Phost/e-Mail: antimire@gmail.com