CONAS PAIRT A GHLACADH

Tig leat páirt a ghlacadh ag brath ar do mhian agus a bhfuil a lorg agat.

An ghnáth bhealach.
Tig le haon duine nó le haon grúpa, i bparóiste nó eile, páirt a ghlacadh trí guí ar son intinn mhíosúil an Phápa. Iarrtar ar gach duine gur mian leo páirt a ghlacadh i líonra domhanda urnaí an phápa urnaí a chur chun Dé ar an gcéad Aoine de gach mí. Seo an Lá Domhanda paidreoireachta ar son Intinn an Phápa. Le go mbeidh tú ar fáil níos éasca do mhisean Íosa, aontaigh do mhian le Croí Íosa san Eocairist. Déan amhlaidh chun tú féin a ghríosadh i gcaitheamh na míosa chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin mhóra a chine daonna agus dúshláin do mhisean na hEaglaise.

Ar bhealach níos doimhne agus le lámh agat sa ghnó

Bunsraith na gluaiseachta: — lean “Slí an Chroí” le bheith i do aspal na hurnaí i do ghnáth shaol laethúil.(Féach thíos) Tá 9 gcéim i Slí nó Conair an Chroí, 9 gcéim chun do ghean do Croí Íosa a láidriú. Chuirtear an bealach seo os ár gcomhair, sinne gur mian linn páirt níos gníomhaí a ghlacadh i líonra Domhanda Urnaí an Phápa. Is féidir páirt gníomhach a ghlacadh i gcúrsaí spioradálta, nó i gcruinnithe paidreoireachta is chomhrá bunaithe ar aon 9Céad Aoine sa bhliain, ag úsáid intinní na míosa sin, gur eochair iad a thugann cead isteach i gcroí mhisin an Chríostaí is na hEaglaise dúinn.

1 – Coimitmint pearsanta —

Urnaí a dhéanamh tri uair in aghaidh an lae le gean níos buaine a thabhairt do Íosa agus páirt a ghlacadh in a shaothar. Trí uair in aghaidh an lae ofrálaimid á saol do Dhia, ag tús an lae le ofráil na maidine, ansin ar feadh nóiméad i rith an lae agus arís ag deireadh an lae. Is féidir tráth acu a bheith ag an Eocairist, má théimid ag Aifreann. Ag ceann de na tráthanna seo cuirimid urnaí ar son intinn an Phápa. Is maith an rud ag tráth amháin breathnú siar le buíochas agus a thabhairt faoi deara an bealaí inar bogadh ár spiorad chun tacú le misean Phobail Dé. Má bhí drogall orainn sin a admháil is cabhair a ghrásta a lorg don am romhainn. An rud is tábhachtaí sa rithim laethúil seo ná teacht níos gaire don Tiarna agus teacht ar do do bhealach féin chun páirt a ghlacadh i misean a Phobail ag tabhairt san áireamh na dúshláin atá romhainn le cabhair intinní an Phápa.

2 – Coimitmint Chomhluadair —

Páirt a ghlacadh i gcomhluadar atá gníomhach i Líonra Domhanda Urnaí an Phápa …….

(Cuirfear níos mó leis an gcuid seo den líonra ar ball. Mile buíochas as foighid a bheith agat linn. Idir an dá linn má tá uait nó ó ghrúpa go mbaineann tú leis moltaí a fháil faoi bhealaí go bhféadfadh le grúpa daoine i bparóiste nó in ionad eile páirt gníomhach a ghlacadh sa Líonra Domhanda seo cuir scéal chugainn ar antimire@gmail.com)

Chun leagan béarla a léamh, téigh go www.popesprayer.va