Teachtaireacht don Timire ón Easpag Alan Mac Eochagáin

Teachtaireacht don Timire, agus é ag ceiliúradh 110 bliain ar an bhfód, ón Easpag Alan Mac Eochagáin, Easpag Dheoise Ráth Bhoth

Guím gach beannacht ar aos léite, aos oibre is aos tacaíochta An Timire as 110 bliain ag fógairt an tSoilscéil.

Mar a dúirt an tArdeaspag Eamon linn is é ag beannú dúinn in Eagrán an Earraigh, ‘Tá dúshlán againn na focail chearta a fháil le labhairt le chéile faoi Íosa agus faoin Soiscéal.’ Chuige sin ní mór dúinn ár muinín a chur in Íosa féin agus sa Spiorad Naoimh, beo is gníomhach ina Chorp, Pobal Dé ar thalamh na cruinne chun cuidiú linn ár ndóchas a chur i bhfocail.

Tréaslaím le muintir An Timire, a thacaíonn leis an ngníomh dóchais seo. Cleachtaimid an dóchas seo i nDia le chéile is muid ag guí ar son intinní an Phápa is ag léamh faoi na dúshláin mhóra atá os comhair an chine dhaonna is na hEaglaise agus á bplé.

‘Tá sé ríthábhachtach go dté an Eaglais amach chun an Dea-scéala a fhógairt do chách, i ngach áit agus ar an uile ócáid gan drogall, gan eagla,’ a deir an Pápa Proinsias.

Níl bealach níos fearr le sin a dhéanamh faoi láthair ná labhairt go hoscailte is éisteacht go cúramach lena chéile; éisteacht is labhairt le hómós faoi na hábhair díomá, is ísliú meanman atá orainn, chomh maith leis na hábhair dóchais agus na húdair atá leo ar fad.

Siúlaimis an bóthar seo le chéile, a mhuintir an An Timire agus a Phobal na Gaeilge, agus ligimis don Spiorad labhairt linn trí glórtha a chéile go suaimhneach.

Go raibh fada buan sinn.

Share:

More Posts

Samhain

Samhain Le titim na hoíche siosarnach fríd ghéaga na gcrann – slua sí ar an tslí. Ga glébhuí gealaí ag damhsa ar an choinleach –

Seoladh Leabhar ag Merriman 2022

Flóra na Samhlaíochta le Bríd Ní Mhóráin (FÁS) agus Scáthántachtaí le Tadhg Ó Dúshláine (FÁS) á sheoladh ag an Easpag Alan Mac Eochagáin SJ, Easpag

Send Us A Message