Ólámide Ojebenro faoi Agallamh

Katie Mc Greal

Thosaigh fear óg dubh as Ciarraí, Ólámidé Ojebenro, an grúpa Killarney Young Filmmakers bliain ó shin nuair a bhí sé sa chúigiú bliain ar scoil.
‘Níl aon rud le déanamh ag daoine óga anseo i gCiarraí,’ a deir sé. ‘Leis an ngrúpa seo tá deis acu rud éigin fiúntach a dhéanamh lena gcuid ama.’ Deir Ólámidé go mbíonn daoine óga amuigh ar na sráideanna ag ól agus ag tógáil drugaí. Leis an togra seo, tá sé ag tabhairt áit le dul dóibh agus rud éigin le déanamh agus tá níos mó deiseanna cruthaithe aige féin tabhairt faoi scannánaíocht, rud atá gar dá chroí.
Bhí sé leis an ardteist a dhéanamh i mbliana ach cuireadh ar ceal í agus mar sin bhí go leor ama aige. Bheartaigh sé go raibh sé ag iarraidh féile scannán a bhunú tríd an ngrúpa scannánaíochta. Beidh sé ar siúl ar líne i mí Dheireadh Fómhair agus tá tuilleadh eolais air sin ar fáil ar Twitter agus ar an leathanach YouTube, Killarney Young Filmmakers.

Tá pleananna móra ag Ólámidé leanacht air ag déanamh scannán. Tá sé ag iarraidh go mbeidh níos mó éagsúlachta agus ilghnéitheachta le feiceáil sa domhain scannánaíochta in Éirinn.

‘Is féidir liom smaoineamh ar thriúr nó ceathrar atá dubh agus atá ag obair san earnáil in Éirinn faoi láthair,’ a deir sé. ‘Ba breá liom go mbeadh deiseanna níos fearr ag mná inti freisin.’

Chuir sé isteach ar chúrsa teilifíse agus scannánaíochta i mBaile Átha Cliath agus tá sé ag súil len é a thosú san Fómhair.
Cuireadh iontas ar Ólámidé agus daoine ag caint faoin bhfeachtas Black Lives Matter agus dúnmharú George Floyd sna meáin agus ar na meáin shóisialta.

‘Bhí daoine ag labhairt faoi ar Twitter agus Facebook agus tá sin iontach. Ghlac mé leis go dtiocfaidh deireadh leis an gcaint i ndiaidh fiche ceathair uair an chloig,’ a deir sé. ‘Feicim go bhfuil rudaí athraithe agus ag athrú in Éirinn, fiú sna seachtainí i ndiaidh an mhéid a tharla.’
Ní raibh mórán daoine dubha thart air agus é ag fás aníos i gCill Airne i gContae Chiarraí ach níor chuala sé mórán rudaí gránna nó rudaí ciníocha ach faraor ní hiad na focail an t-aon uirlis atá ag daoine. ‘Tuigtear trí iompar daoine an méid atá siad a smaoineamh,’ a deir Ólámidé. Creideann sé go bhfeicfidh sé agus go gcloisfidh sé níos mó rudaí ciníocha agus é níos sine agus ag leanacht air ag maireachtáil in Éirinn. Níor fhreastail sé féin ar aon agóid ach labhraíonn sé amach go hoscailte faoi ar na meáin shóisialta agus síleann sé gur rudaí iontacha iad na hagóidí. Is mór an tacaíocht iad dó agus tá súil aige go leanfaidh sé ar aghaidh mar seo.

Molann sé do dhaoine geala oideachas a chur orthu féin. Tá sé ag iarraidh go bhfásfaidh an chéad ghlúin eile aníos i ndomhan nach bhfuil leath chomh ciníoch is atá an domhan anois.

‘Tá mé ag iarraidh go labhróidh tuismitheoirí agus seanthuismitheoirí lena bpáistí agus garpháistí faoi chine agus faoi dhaoine nach mbreathnaíonn díreach cosúil leo,’ a deir sé. ‘Samhlaigh conas a bheadh sé dá mba rud é go raibh tusa dubh. An dtaitneodh sé leat a bheith ag cloisteáil rudaí ciníocha ó dhaoine? Muna dtaitneoidh sé leat féin ná habair le daoine eile é. Bí deas le gach duine.’

Pic: Ólámide Ojabenro, Freddie Greenall, (YIFM)©

Share:

More Posts

An Gairdín siúd thall

Dónall Ó Cnáimhsí Tá an gairdín sin thall ag dó na geirbe agam le beagnach cúig bliana déag. Gairdín atá in aice an tí seo

Foréigean Baile

Helen Ó Murchú Ach in ainneoin dea-scéalta cabhrach, tharla iarmhairt choiteann eile chomh maith, go háirithe sna tíortha forbartha, go háirithe sna tíortha a raibh

Gaol le hÍosa

Pádraig Ó Cairbre SJ Ní haon rud nua é an t-achrann imeasc Críostaithe, faraoir. Ag breathnú siar sa stair, feicimid cé chomh minic is a

Send Us A Message