Foréigean Baile

Helen Ó Murchú

Ach in ainneoin dea-scéalta cabhrach, tharla iarmhairt choiteann eile chomh maith, go háirithe sna tíortha forbartha, go háirithe sna tíortha a raibh cuntas poiblí á choimeád. Agus b’in an foréigean baile. Ar ndóigh, ba mhná is mó a bhí thíos leis, mná agus páistí. Pé leibhéal frustrachais a bhraith páirtnéirí le cúngú an ghnáthshaoil, d’aimsíodar oscailt dó sa chruálacht agus sa bhforéigean. Ar ndóigh, ós rud é gur cluiche cumhachta nach féidir a shárú ach le mórdheacrachtaí is ea foréigean d’aon tsaghas, is iad na daoine níos laige a bhíonn thíos le hiompar an bhulaí de shíor.

Is ilchineálach na bealaí a fheictear an imirt cumhachta sin ag tarlú. Sin is cúis le gach sampla den rófhoréigean agus den leatrom riamh is choíche. Is croíbhriseadh liodáil a dhéanamh orthu, ó chiníocha go daoine aonair. Bíonn an bulaí cliste chomh maith. Bíonn cruthú agus fianaise de dhíth chun teacht air agus é a ainmniú, glaoch amach air mar a deirtear. Is sofaisteach é chomh maith armlón an bhulaí. Is cuma an léasadh teanga nó batráil coirp é; magadh agus fonóid nó mál dubh mothúchánach; príosúnach tí a dhéanamh de bhean á coimeád gan phingin di féin agus teagmháil le gaolta agus cairde cosctha. Níl d’aidhm le gach gníomh díobh ach díspeagadh an íosphartaigh go mbíonn sí briste brúite náirithe go ciúnas ag dhá ghnúis an pháirtnéara, an deabhal baile agus an t-aingeal sráide. Na hairm is cumhachtaí ag an mbulaí, ar ndóigh, an rúndacht agus an t-ionsaí gnéis.

Is mná is líonmhaire a fhulaingíonn in aimsir cogaidh, go háirithe sa chogadh cathardha. Déantar uirlis troda den ionsaí gnéis beag beann ar aon toirmeasc airm nó sochaí. Bíonn mná i mbaol ionsuithe chomh maith sna campaí tárrthála féin, in ainneoin gurb orthu a thiteann gach cúram teaghlaigh faoi choinníollacha uafásacha. Ní théann siad saor ach oiread ó eagraíochtaí áirithe cúnaimh, is cosúil. Bíonn praghas ar an gcabhair agus cúiteamh ón slánaitheoir. Arís, is deis iontach bochtanas an drochshaoil don gháinneálaí ar dhaoine. Ar ndóigh is mná is páistí is mó a thagann faoin mí-bhuntáiste dúbailte athuair mar sclábhaithe gnéis in ionad postanna sa tír nua mar a bhí geallta.

I bhfad ó champaí tárrthála, tarlaíonn gnéaschiapadh agus leatrom os íseal agus go follasach in ionaid oibre de gach cineál, go háirithe in institiúidí, áit a dhéantar iompar inghlactha de. Go dtí go bpléascann daoine agus go dtagann tuiscint phoiblí ar an uafás agus ar an bhfulaingt. Tagann misneach an éadóchasaigh chun barra agus ní cheiltear an fhírinne náireach a thuilleadh. Tarlaíonn an aistroid le gluaiseachtaí mar #ME TOO agus Black Lives Matter. Is spéisiúil gurb í an réalt scannán Maureen O’Hara is túisce, a chreidtear, a thug dúshlán comhlachtaí na stiúideónna i Hollywood agus a dhiúltaigh dá gcumhacht chun a saol a rialú.

Maidir leis an Intinn seo an Phápa, is léir spreagadh chun gnímh ann, maidir le cosaint ban agus aird ghníomhach ar a gcás. Intuigthe chomh maith tá na buntréithe: meas, dínit, saoirse agus cearta an duine, baineann nó fireann. Cá luíonn an chosaint phoiblí agus an aird ar an bhfulaingt inár dtír féin? An mbíonn éifeacht dáiríre ag fógraí poiblí ón saol tráchtála (Ní cóir eagla a bheith ar aon duine ar a t(h)airseach féin ) nó ón Stát (Má tá amhras ort faoi fhoréigean baile a bheith ar siúl, déan rud éigin faoi). Níl aon amhras ach go bhfuil gá fós le meabhrú an Phápa maidir le déantóirí na gcoireanna seo, dream nach mbíonn aird ar Dhia acu is cosúil. (69)

Maidir le dlí an Stáit, tá an tAcht um Fhoréigean Baile ann ó 1996. Mar thaca feidhmeach leis tá, mar shampla, an tAonad um Imscrúdú ar Ionsuithe Gnéis agus ar Fhoréigean Teaghlaigh chomh maith le hAonad faoin Garda agus an Oifig Náisiúnta um Chosc ar Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne. Tháinig méadú 25% ar chásanna den bhforéigean teaghlaigh le linn na dianghlasála. Ach bhí baill An Gharda ullamh chuige, bunaíodh Oibríocht Faoiseamh, gníomh a bhfuair a thorthaí ardmholadh ó na heagraíochtaí cabhrach san earnáil dheonach, a thugann comhairle don aire atá freagrach. Tugann siad misneach chomh maith d’íospartaigh a scéal a insint, go hairithe sa chúirt. Ba ghá deontas breise a sholáthar dóibh chun rialúcháin na paindéime a chur i bhfeidhm sna tearmainn dá gcuid.

Faoi láthair, is ceist toiliú le gnéas an t-ábhar is íogaire go háirithe ag an tríú leibhéal oideachais, mar choir atá fíor-fhothuairiscithe. Is amhlaidh is ionann tráma na cúirte d’íospartaigh agus tráma an ionsaithe ann féin. Is céim chun gach duine a chosaint atá sa Tuarascáil is déanaí (O’Malley 2020) a mholann gan ainmníocht a bheith á dhéanamh le linn cúise (mar a tharla sa chúis i mBéal Feirste tamall ó shin).

I dTuarascáil 2019 den tSeirbhís Cúirteanna, tuairiscítear arduithe de 30% in orduithe eatramhacha urchoisc agus go dtugtar breith phríosúin os cionn deich mbliana d’fhad i gcás banéignithe i 63% de chúiseanna. Agus áirítear sin mar dhul chun cinn mór…nó an é sin a cheapfadh Helen Oxenham, Éireannach mná, a bhunaigh an chéad tearmann do mhná san Astráil, gníomh a ghnóthaigh onóir ó Bhanríon Shasana di.

Ní hábhar iontais d’éinne Intinn an Phápa le haghaidh Feabhra 2021. Tá comharthaí feabhais ann, ach tá tuilleadh le déanamh maidir le cúrsaí meoin agus dearcaidh.

Intinn Shoiscéalaíochta an Phápa do mhí Feabhra, 2021

Guímis ar son na mban a mbíonn foréigean á dhéanamh orthu, go dtuga an tsochaí cosaint dóibh, agus go dtugtar aird ghníomhach ar a mbíonn á fhulaingt acu.

Share:

More Posts

An Gairdín siúd thall

Dónall Ó Cnáimhsí Tá an gairdín sin thall ag dó na geirbe agam le beagnach cúig bliana déag. Gairdín atá in aice an tí seo

Gaol le hÍosa

Pádraig Ó Cairbre SJ Ní haon rud nua é an t-achrann imeasc Críostaithe, faraoir. Ag breathnú siar sa stair, feicimid cé chomh minic is a

Happy kid looking at the sky

Aire don Chruthaíocht

An Br. Eamon Mac Lochlainn Breis agus ceathracha bliain ó shin shiúil Neil Armstrong agus Buzz Aldrin ar an nGealach don chéad uair. Le linn

Send Us A Message