An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht / Irish and Ecology

Preasráiteas / Press Release

Foilseacháin Ábhair Spioradálta
Arna fhoilsiú Samhain 2019 / Published November 2019
Praghas / Price €15 ISBN 978-1-906982-66-9

Irish and Ecology is about the greatest challenge facing Ireland in the 21st century – climate change. Without the Irish language there is no hope of addressing the fundamental threat of irreversible environmental damage. If we have no access to the accumulated environmental wisdom of two millennia, then there can be no sustainable future for the inhabitants of the island. Irish has been an inextricable part of our past. It now needs to be the cornerstone of our future.

Michael Cronin: 1776 Professor of French and Director of the Trinity Centre for Literary and Cultural Translation in Trinity College Dublin. He is author and co-editor of many works on language, culture and society. His most recent work is Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene (Routledge 2017).

˜˜˜
Cíorann An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht an dúshlán is mó atá roimh Éire sa 21ú céad – an t-athrú aeráide. Tá dochar doleasaithe ag bagairt ar an aeráid agus gan an Ghaeilge, ní hacmhainn dúinn dul i ngleic leis an mbaol bunúsach sin. Mura mbeidh teacht againn feasta ar ár saíocht dúchais ar an imshaol, saíocht a taisceadh le dhá mhíle bliain, ní choinneofar an dé in áitritheoirí an oileáin. Dár ndlúth agus inneach an Ghaeilge riamh anall. Ní foláir dúshraith a dhéanamh di amach anseo.

Michael Cronin: Ollamh le Fraincis (1776) agus Stiúrthóir ar Lárionad Aistriúchán Litríochta agus Cultúr Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. An saothar is déanaí uaidh ná Eco-Translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene (Routledge 2017).

TUILLEADH EOLAIS / FURTHER DETAILS:
Fionnuala Mac Aodha [email protected] (086) 2539528
Michael Cronin [email protected] (086) 8122436

Share:

More Posts

An Gairdín siúd thall

Dónall Ó Cnáimhsí Tá an gairdín sin thall ag dó na geirbe agam le beagnach cúig bliana déag. Gairdín atá in aice an tí seo

Foréigean Baile

Helen Ó Murchú Ach in ainneoin dea-scéalta cabhrach, tharla iarmhairt choiteann eile chomh maith, go háirithe sna tíortha forbartha, go háirithe sna tíortha a raibh

Gaol le hÍosa

Pádraig Ó Cairbre SJ Ní haon rud nua é an t-achrann imeasc Críostaithe, faraoir. Ag breathnú siar sa stair, feicimid cé chomh minic is a

Send Us A Message