Aire don Chruthaíocht

Happy kid looking at the sky

An Br. Eamon Mac Lochlainn

Breis agus ceathracha bliain ó shin shiúil Neil Armstrong agus Buzz Aldrin ar an nGealach don chéad uair. Le linn an aistir stairiúil sin thimpeallaigh an spásárthach an Ghealach cúpla uair. Ag teacht amach dóibh as scáth na Gealaí bhreathnaigh na spástaistealaithe ar ais i dtreo an Domhain a bhí cosúil le liathróidín beag gleoite, gorm agus bán. Nuair a rinne siad é sin is beag nár phléasc a gcroí le tréanmhothúchán. Cén mothúchán, dar leat? An mothúchán a bhí ann ná tinneas baile. Thuig siad ansin gurbh é an pláinéad seo againne an baile a bhí acu agus nach bhfuil aon bhaile eile i ndán dóibhsean ná d’aon duine eile den chine daonna. Táthar ann a cheapann go mb’fhéidir go n-aimseofar pláinéad ‘oiriúnach’ éigin eile ag taisteal timpeall ar cheann de na billiúin réalta atá scaipthe ar fud na Cruinne, ach fiú má aimsítear a leithéid ní bheidh aon mhaith ann dúinne mar thógfadh sé na mílte (nó na milliúin) bliain orainn é a shroichint os rud é nach féidir le rud ar bith taisteal níos tapúla ná luas an tsolais. Is é an Domhan seo ár mbaile, agus nach iontach an baile é!

Nuair a léigh Críostaithe an téacs sin as Geineasas inar thug Dia an t-ordú dár sinsir ‘tiarnas a bheith acu ar na héisc, ar na héin agus ar an uile dhúil bheo a chorraíonn ar talamh’ is minic go ndearna siad dearmad ar an méid a dúirt Íosa faoi thiarnas nó a bheith i gceannas… “Aon duine ar mian leis a bheith ina uasal eadraibh beidh sé ina sheirbhíseach daoibh, agus an duine ar mian leis a bheith ina cheann oraibh, beidh sé ina sclábhaí ag cách”. Sin an meon is ceart dúinne a bheith againn i leith na Cruinne – sinn a bheith inár seirbhísigh ag cinntiú go mbeidh an Domhan chomh slán folláin inár ndiaidh agus atá anois. An dualgas atá orainn, an phribhléid atá againn, aire chuí a thabhairt don Domhan iontach seo.
Déanta na fírinne ní mór a admháil go ndearna Críostaithe, agus geall le gach dream eile daoine chomh maith, dearmad ar an dearcadh Críostúil atá luaite agam, agus go ndearna muidne, an cine daonna, an-dochar don Domhan. Dáiríre go dtí tosach na Réabhlóide Teicneolaíochta, is beag dochar a rinneamar ach le breis agus céad bliain anuas tá an t-uafás damáiste á dhéanamh, agus ní raibh tada le rá ag lucht teagaisc na hEaglaise faoi. De bharr a bhfuil á fhógairt ag eolaithe le blianta beaga anuas táimid ag teacht chun céille, agus i measc na ndaoine is túisce a tharraing aird ar ghéarchéim na Cruinne, bhí misinéirí as Éirinn ag obair sna hOileáin Filipíneacha. Thuig easpaig na hÉireann tábhacht an scéil agus d’fhoilsigh siad imlitir dar teidil ‘Caoineadh na Cruinne’. Is mór is fiú an litir sin a léamh agus a chur i ngníomh. Tá sé le fáil ar an suíomh Gréasáin:
http://www.catholicbishops.ie/wp-content/uploads/images/stories/features/Cry_of_the_Earth/env_pastoral_irish_final.pdf

Sa tréadlitir sin déanann na heaspaig tagairt d’fhocail an Phápa Beinidict XVI a dúirt:
“Bronntanas ó Dhia do gach duine atá sa Timpeallacht, agus tá freagracht orainn í a úsáid ar son na mbochtán, ar son na nglún atá le teacht agus ar son an chine dhaonna i gcoitinne.”
agus deir na heaspaig féin:
“Tá freagracht leithleach againn, leis an teicneolaíocht chumhachtach atá ann, an teicneolaíocht seo a úsáid ar son leas agus inbhuaine gach créatúir bheo, ar son an atmaisféir, ar son na talún agus le leas an uisce agus acmhainní eile nach iad”.

Tá súil agam go n-éistfimid leis na teachtaireachtaí seo agus go mbeidh meas againn uile ar an Domhan iontach a bhronn Dia orainn. Má dhéanaimid é sin beimid ag leanúint traidisiún na naomh as Éirinn a raibh an-mheas acu riamh ar an dúlra.

AIBREÁN ‘15
Intinn Uilechoiteann: An Chruthaíocht
Go dtaga daoine ar a gciall chun meas agus aire a thabhairt don chruthaíocht mar bhronntanas ó Dhia.

 

 

Share:

More Posts

EPITAIF

An tAthair Pádraig Standún Ní dóigh liom go raibh an focal “epitaif” (feartlaoi) cloiste ag mórán daoine sa tír seo i nGaeilge nó i mBéarla

An Gairdín siúd thall

Dónall Ó Cnáimhsí Tá an gairdín sin thall ag dó na geirbe agam le beagnach cúig bliana déag. Gairdín atá in aice an tí seo

Foréigean Baile

Helen Ó Murchú Ach in ainneoin dea-scéalta cabhrach, tharla iarmhairt choiteann eile chomh maith, go háirithe sna tíortha forbartha, go háirithe sna tíortha a raibh

Send Us A Message