AG URNAÍ LE hÍOSA

Tá ar a laghad trí móimint ar leith sa ló ann do mo thráth phaidreoireachta

Chun a bheith ag cleachtadh urnaí roghnóidh mé an modh is fear a spreagann mé agus a chabhraíonn liom mé féin a chur ar fáil don Tiarna Aiséirithe. Tig liom íomhá de Íosa nó an Cros Céasta a bheith os mo chomhair. Tig liom a bheith in áit faoi leith i m’áit chónaithe. Tig liom paidir faoi leith a rá. Tig liom modh digiteach a úsáid.

Chun leagan béarla a léamh, téigh go www.popesprayer.va

Le hÍosa ar maidin

Nuair a thosaím amach ar maidin lorgóidh mé móimint ciúnais chun teacht i láthair ár dTiarna Aiséirithe. Iarrfaidh mé ar an Athair cabhrú liom a bheith ar fáil do mhisean an Mhic, agus mé ag ofráil an duine is mé agus a bhfuil agam. Tig liom an ofráil seo a dhéanamh i mo chuid focail féin nó le paidir réamhscríofa. Iarraim ar an Spiorad Naomh mo chroí a oscailt do riachtanais an domhain mhór agus do na dúshláin atá roimh an chine daona agus roimh an Eaglais. Ansin guím ar a son ag meabhrú dom féin Intinn míosúil an Phápa.

Le hÍosa i rith an lae

Ag bomaiti éagsúla i rith an lae, ar an mbóthair nó stopaithe áit éigin, sa bhaile nó ag obair tugaim chun cuimhne go bhfuil mé i láthair Dé agus cuirim mé féin ar fáil “ le saothrú mar aon leis de lá agus faire istoíche” (Cleachtaí Spioradálta Naomh Iognaid, 93)

Le hÍosa istoíche

Ag deireadh an lae, le móimint ciúnais iarraim ar an Spiorad Naomh taispeáint dom na bealaí a raibh Íosa liom i gcaitheamh an lae agus gabhaim buíochas leis. Iarraim orm féin cé na bealai a raibh mé ar fáil do mhisean Íosa agus gabhaim buíochas arís. Féachaim ar na bealaí inar chuir mé bac ar a chuid saothar ionam, iarraim a thrócaire agus go dtaga sé chun mo chroí a thiontú chuige. Iarraim go gcaithfidh mé an chéad lá eile ina fhochair. Tugann Íosa a bheannacht dom.