Tharraing Ó S. go mór ar a thaithí mar Oif. Custaim, go háirithe dá scéalta faoi Ambrós, Oif. Custaim, a bhí sa @TimireFS 1950-6. | Ó S. often drew on his experience as a Customs Off., especially for his stories about Customs Off. Ambrós in An Timire 1950-6.

#cathalosandair2022

In Rhode Island, the bigger challenge, in many cases, is not banning Catholics from receiving Holy Communion. It’s getting them to go to church at all!

Happy feast of Blessed Franz Jägerstätter, Austrian farmer executed in 1943 for refusing to serve the Nazi regime

“I would not exchange my small, dirty cell for a king’s palace if I was required to give up even a small part of my faith.”

Load More...

Síntiús Bliana / Yearly Subscription


Síntiús Bliana / Yearly Subscription

Mol na hÓige

Oilithreacht go Lourdes

Tá Lourdes, in iar dheisceart na Fraince ar an láthair oilithreachta Chríostaí is mó ar domhain; fáiltítear ann roimh sé mhilliúin oilithreach gach bliain. Tá

Read More »