Smaointiú don lá

Paidir an Phápa Proinsias don Domhain

A Dhia ghrámhair,
Cruthaitheoir neimhe agus talaimh, agus gach a bhfuil iontu,
oscail ár n-intinn agus corraigh ár gcroí
sa chaoi go mbeimid páirteach sa chruthú a bhronnann tú orainn.
Sna laethanta doiligh seo, bí leo siúd atá i ngátar,
go háirithe na daoine is boichte agus is mó atá gan chosaint.
Agus muid ag sracadh le tionchar an phaindéim domhanda,
cuidigh linn dul i gcomhar le chéile ar bhealach cruthaitheach.
Tabhair misneach dúinn glacadh le pé athraithe is gá
le leas an phobail a chur chun cinn.
Go n-airímis anois, níos mó ná riamh, an ceangal atá eadrainn agus an chaoi a bhfuilimid i muinín a chéile.
Tabhair dúinn éisteacht le liú an domhain agus le liú na mbochtán,
agus gníomhú dá réir.
Na pianta a fhulaingíonn siad anois, go mba phianta breithe iad a bhéarfas beatha níos muinteartha agus níos buaine ar an saol.
Guímid trí Chríost ár dTiarna,
faoi amharc grámhar Mhuire, cúnamh na gcreidmeach.

Amen.

Timire
Timire

Síntiús Bliana / Yearly Subscription


Síntiús Bliana / Yearly Subscription

Mol na hÓige

Teaghlach gan Dídean

Is tuismitheoir aonair í Jane agus tá beirt leanaí aici, Peadar agus Jim, atá 7 agus 5 bliana d’aois. Ó d’fhág sí an scoil tá

Read More »