Smaointiú don lá


UACHTARÁN NA hÉIREANN
PRESIDENT OF ÍRELAND

TEACHTAIREACHT ÓN UACHTARÁN, MÍCHEÁL D. Ó hUIGÍNN

AN TIMIRE — CEILIÚRADH 110 BLIAIN

 

A Chairde,

Mar Uachtarán na hÉireann, is mian liom tréaslú le muintir Thimire an Chroí Ró-Naofa, agus leo siúd a dtáinig romhaibh, agus ceíliúradh a dhéanamh libh uilig toisc An Timire
a bheith céad agus a deich mbliana ar an bhfód. I gcaitheamh an ama sin ó 1911 i leith, tá
athruithe ollmhóra tagtha ar an saol mór anseo in Éirinn agus ar fud na cruinne, ach thar
an tréimhse chéanna bhíodh an Timire mar ghuth buan agus mar ábhar misnigh do na glúnta ban agus fir a raibh, agus a bhfuil, an creideamh agus an Ghaeilge lárnach ina saolta acu.

Is í an Timire an iris Ghaeilge is faide i gcló gan bhriseadh agus ní mar thimpiste a tharlaíonn a leithéid. Mura gcuireann tú san earrach, ní bhainfidh tú san fhómhar agus ba mhór an éacht a déanadh thar na blianta ag lucht eagarthóireachta na hirise agus acu siúd a rinne peannaireacht ar na hailt shuimiúla agus inspioráideacha, ó gach cearn den domhain, a foilsíodh gach ráithe.

An dúshlán is mó d’aon Iris ná suim an léitheora a choimeád. Baineadh an chuspóir sin amach go sármhaith agus go rialta thar saol fada An Timire, tríd an nascadh deaslámhach a déanadh idir cúrsaí teanga, cúrsaí spioradálta agus na hábhair reatha shóisialta agus cearta daonna, ó fud fad na cruinne, a pléadh go tuisceanach agus go rialta idir clúdaigh na hirise.

Molaim sibh agus guím gach rath oraibh. Go mairfidh sibh an dá chéad!

 

Micheál D. Ó h Uigínn Uachtarán na h Éireann

Timire
Timire

 

Clár Speisialta ar Raidió na Life 106.4 le Fionnuala Mac Aodha ar Covid -19 in 2020

Nua!

Síntiús Bliana / Yearly Subscription


Síntiús Bliana / Yearly Subscription

Mol na hÓige

Oilithreacht go Lourdes

Tá Lourdes, in iar dheisceart na Fraince ar an láthair oilithreachta Chríostaí is mó ar domhain; fáiltítear ann roimh sé mhilliúin oilithreach gach bliain. Tá

Read More »