Smaointiú don lá

Ní próiseas fisiciúil agus próiseas síceolaíoch amháin atá sa bhás; réaltacht spioradálta atá ann freisin. Gan an ghné seo fágtar bocht agus teoranta aon iarracht a dhéanaimid brí a chur ar an mbás. Sa chreideamh, tá a fhios againn go bhfuil luach ag an mbeatha nach féidir a thomhas nó a thrádáil. Is cuma cé chomh gairid is atá sé, nó cén riocht atá uirthi, tá feidhm le gach beatha agus tá grásta ag baint léi.

Seo í an chúis nach ceart dúinn a bheith curtha ina luí orainn go bhfuil maolú ar bheatha an duine má tá éagumas nó laige ag baint léi, nó nach féidir lena léithéid daoine eile a shaibhriú, lean ar aghaidh ag fás agus glóir a thabhairt do Dhia a chruthaigh ina dheilbh féin iad. Níl an bheatha sealbhaithe againn mar rud ábharach ar féidir í a úsáid agus a dhiúscairt gan cuma. Bronntanas atá sa bheatha sealbhaithe ó Dhia, ní amháin go dtugann sé dúinn í ach slánaíonn sé í chomh maith.

Aibhleoga Crábhaidh

Timire
Timire

Síntiús Bliana / Yearly Subscription


Síntiús Bliana / Yearly Subscription

Mol na hÓige

Teaghlach gan Dídean

Is tuismitheoir aonair í Jane agus tá beirt leanaí aici, Peadar agus Jim, atá 7 agus 5 bliana d’aois. Ó d’fhág sí an scoil tá

Read More »