Pick of the Week

Trí Gheata na Síoraíochta

Trí Gheata na Síoraíochta
price: € 3.00
Bíonn blas ar an mbeagán, a deirtear, agus is é a chuireas romham sa saothar seo an blaiseadh beag sin a sholáthar i nGaeilge ar an eipic fhileata, La Divina Commedia, le mórfhile na hIodáile, Dante Alighieri. I gcathair Firenze i dtuaisceart na hIodáile a rugadh Dante sa bhliain 1265, agus d’éag sé i Ravenna sa bhliain 1321. Chomh maith le bheith ina fhile agus ina fhealsamh, ghlac sé páirt i saol corrach polaitiúil a chathrach dúchais, rud a thug de thubaist air gur fhógair a naimhde fán fada as an gcathair sin air le linn dó bheith ina bhall de thoscaireacht chuig an bPápa Boniface Víl sa bhliain 1301. Ní raibh sé i ndán dó filleadh abhaile go brách. Is é La Divina Commedia (An Dráma diaga), mar a thugtar anois air, an saothar is cáiliúla dár chum Dante. Tuairisc atá ann ar thuras aislingeach a thug an file trí Ifreann (Inferno), Purgadóir (Purgatorio) agus Parthas (Paradiso). Tá gach roinn (cantica) de na trí mór-ranna sin fo-roinnte mar a bheadh trí imleabhar scéalaíochta roinnte i caibidlí; ceithre chaibidil (canto) is tríocha atá sa chéad mhír den dán, Inferno, agus trí cinn is tríocha i Purgatorio agus i Paradiso; sin céad cantó ar fad. Níl an líon céanna línte i ngach cantó acusan – thart ar 140-150 an gnáthlíon – ach tá an mheadaracht rialta chéanna in úsáid ó thús deireadh, mar atá an terza rima, sin rannta trí líne a bhfuil an rím ag feidhmiú iontu mar a leanas: a b a, b c b, c  c, agus mr sin go críoch i líne aonair.