Pick of the Week

Naomh Louis-Marie Grignion de Montfort

Naomh Louis-Marie Grignion de Montfort
price: € 12.00
 An Leabhar Cé gur éag Naomh Louis-Marie breis is dhá chéad bliain sular bunaíodh Léigiún Mhuire, is fíor a rá, mar a deirtear i Lámhleabhar an Léigiúin, ‘nach bhfuil Naomh ar bith ann is mó a chuidigh le hoiliúint an Léigiúin ná é...Tá an lámhleabhar lán dá mheon. Tá macalla a chuid focal i bPaidreacha an Léigiúin’. Agus mar a dúirt an Cairdinéal Tedeschini faoi: ‘Is ollamh agus is diagaire é, a bhfuil Muiretheagasc tugtha dúinn aige nár cheap duine ar bith roimhe a leithéid’. Ní raibh ach trí bliana is dhá scór slán ag Louis-Marie de Montfort nuair a chuaigh sé ar shlí na fírinne. Chanónaigh an Pápa Pious XII é 20 Iúil 1947. Is é an 22ú lá d’Aibreán a lá féile. An t-Údar I mBun Clóidí, Co. Loch Garman, a rugadh an t-údar. Tar éis a oirnithe i Maigh Nuad chaith sé blianta ag teagasc na Gaeilge i gColáiste Pheadair, Loch Garman, agus bhí sé ina Uachtarán ar an gColáiste in am trátha. Rinneadh sagart paróiste ar an Abhallort de sa bhliain 1976, mar ar fhan sé ar feadh 21 bliain. Ón mbliain 1997, tá sé ina chartlannaí deoiseach. Tá baint aige le Léigiún Mhuire le breis is trí scór blianta. Bhí suim riamh aige sa scríbhneoireacht. Scríobh sé Éadaíl Ní Choinn Laoch na hAspalacha san Aifric (2007), Donnchadh Ó Laoighre Dhoire an Chuilinn (1997), Frank Duff (2009), agus tá a lán alt scríofa aige in irisí éagsúla ar nós An Sagart agus Irisleabhar Mhaigh Nuad, sa nuachtán Inniu, agus sna leabhair Sráidainmneacha na hÉireann agus Fealsúnacht, Feall agus Fuil.