Pick of the Week

Ár Naomhoidhreacht

Ár Naomhoidhreacht
price: € 10.00
Léargas ar dhiagacht agus ar spioradáltacht ár sinsear atá sa leabhar seo, is é sin an tuiscint a bhí acu ar fhírinní an chreidimh Chríostaí agus an chaoi a ndeachaigh an creideamh sin i bhfeidhm ar a saol laethúil. Cnuasach paidreacha ann freisin, a léiríonn mar a chothaigh ár muintir a chuaigh romhainn, a ngaol leis an Tiarna. Cuid luachmhar iad na paidreacha seo, dár n-oidhreacht Chríostaí, Ghaelach.  

Ar Ghearrliosta Leabhar na Bliana 2014 (Gradam Uí Shúilleabháin).