Sonraí Teagmhála / Contact Details

Stiúrthóir/Director:                     An tAthar Frainc Mac Brádaigh

Riarthóir/Administrator:          Martina Mhic an Phríora

Seoladh/Address:                        37 Sráid Líosain, Baile Átha Cliath 2

Fón/Phone:                                     +353-1-7758502

r-Phost/e-Mail:                               antimire@gmail.com