Intinn Shoiscéalaíoch an Phápa – Bealtaine 2017

Go ndéana Críostaithe san Afraic aithris ar Íosa Críost, agus fianaise fháidhiúil a thabhairt leis an athmhuintearas, le cothrom na Féinne, agus leis an tsíocháin.