Intinní an Phápa – Márta 2017

INTINN SHOISCÉALAÍOCH AN PHÁPA

Cabhraímis le Críostaithe atá faoi ghéarleanúint. Go dtuga an Eaglais ar fad tacaíocht ár bpaidreacha agus ár gcabhair ábhartha do Chríostaithe atá faoi ghéarleanúint.