Intinní an Phápa – Feabhra 2017

INTINN UILÍOCH AN PHÁPA DO MHÍ FEABHRA, 2017

Fáilte rompu siúd atá ar an ngannchuid: Iad siúd atá faoi anró, go háirithe na boicht, agus daoine imeallaithe, go gcuire muid fáilte rompu inár measc, agus go dtugtar sólás dóibh.