Intinní an Phápa – Eanáir 2017

INTINN SHOISCÉALAÍOCH AN PHÁPA DO MHÍ EANÁIR, 2017

Críostaithe ag fónamh don chine daonna chun dúshláin a shárú:

Go raibh Críostaithe uile dílis do theagasc an Tiarna, agus go ndéana siad a ndícheall, trí urnaí agus carthanacht bhráithriúil, comhaontas a thabhairt ar ais idir aicmí creidimh, agus trí chomhoibriú le chéile chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá os comhair an chine dhaonna.