Intinní an Phápa – Samhain 2016

INTINN UILÍOCH DO MHÍ NA SAMHNA

Tíortha ag Glacadh le Dídeanaithe: Na tíortha sin a thógann isteach líon mór dídeanaithe agus díláithrigh, go bhfaighe siad, i sprid dlúthpháirtíochta, tacaíocht dá bhfuil á dhéanamh acu.

INTINN SHOISCÉALAÍOCHTA DO MHÍ NA SAMHNA

Comhoibriú idir Shagairt is Tuataí: Go raibh comhoibriú idir shagairt agus tuataí sna paróistí gan géilleadh do chathú an lagmhisnigh, agus iad ag freastal ar an gcomhthionól.