Intinní an Phápa – Deireadh Fómhair 2016

Intinn Uilíoch do Mhí Dheireadh Fómhair

Iriseoirí: Go raibh iriseoirí spreagtha i gcónaí ag ómós don fhírinnechomh maith le dearcadh láidir eiticiúil, agus iad ag déanamh a gcuid oibre gairmiúla.

Intinn Shoiscéalaíochta do Mhí Dheireadh Fómhair

Go n-athnua Lá Misean don Domhain ríméad an tsoisceil i measc gach comhthionól Críostaí agus go músclaí sé iad an fhreagracht a ghlacadh orthu féin é a chraobhscaoileadh.