Intinní an Phápa – Meán Fómhair 2016

INTINN UILÍOCH
Go gcuire gach éinne le leas an phobail agus le tógáil sochaí a thugann áit lárnach
don duine daonna.

INTINN SHOISCÉALAÍOCH
Go dtaithí na Críostaithe na Sacraimintí a ghlacadh, agus machnamh a dhéanamh ar
an Scrioptúr Naofa, gur fearr a thuigfidh siad a ngairm shoiscéalaíochta.