Intinní an Phápa – Bealtaine 2016

Intinn Uilíoch an Phápa do Mhí na Bealtaine

Go raibh urraim is ómós do mhná á gcleachtadh i ngach tír ar domhan agus go raibh ardmheas ar an obair ríthábhachtach a dhéanann said ar son na sochaí.

Intinn Shoiscéalaíoch an Phápa do Mhí na Bealtaine

An Paidrín Naofa: Go n-úsáide teaghlaigh, comhluadair agus grúpaí an Choróin Mhuire mar urnaí le hintinní na soiscéalaíochta agus na síochána.

___________________________________________________________________________

 FÓGRA

Post Páirtaimseartha mar Eagarthóir Cúnta

Foilsítear an tréimhseachán Timire an Chroí Ró-Naofa go ráithiúil. Foilsíonn Foilseacháin Ábhair Spioradálta trí (3) leabhar go bliantúil, le tacaíocht ó Chlár na Leabhar Gaeilge.

Cáilíochtaí don Phost Páirtaimseartha

 Riachtanach:

  • Ardchaighdeán agus cruinneas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge
  • Taithí nó tuiscint ar chúrsaí foilsitheoireachta
  • Comhbhá don Chríostaíocht agus don Éacúiméineachas
  • Taithí nó tuiscint ar chóras ríomhaireachta a chabhródh le riar an ghnó
  • Cumas plé le baill coistí agus le daoine atá i gcomhpháirtíocht le FS agus leis An Timire
  • Cumas spriocanna a bhaint amach

Inmhianaithe:

  • Cáilíocht tríú leibhéal i réimse ábharach
  • Taithí riaracháin oifige agus bainistiú airgid
  • Taithí nó tuiscint ar chúrsaí margaíochta.

Aontófar tuarastal cóir.  Conradh do thréimhse seasta atá i gceist. Tuilleadh eolais ar an bpost ón seoladh thíos.

 Riachtanach don iarrthóir – Litir iarratais mar aon le CV.

Seoltar iad chuig:

An tAth. Frainc MacBrádaigh SJ, 37 Sr. Líosain Íocht, BÁC 2.

Teil. 01/7758502 nó chuig fmacb@hotmail.com faoin Aoine, 3 Meitheamh 2016