Intinní an Phápa – Márta 2016

INTINN UILÍOCH DO MHÍ AN MHÁRTA, 2016

Go bhfaighe teaghlaigh atá i ngátar an tacaíocht is gá dóibh, agus go bhfása páistí aníos in áit a bhfuil an saol mórthimpeall orthu sábháilte agus siochánta.

INTINN SHOISCÉALAÍOCHTA AN PHÁPA DO MHÍ AN MHÁRTA, 2016

Críostaithe faoi Ghéarleanúint:  Na Críostaithe siúd a bhfuil idirdhealú míchóir agus géarleanúint á n-imirt orthu toisc an chreidimh – go bhfana siad diongbháilte agus dílis don soiscéal, a bhuíochas san d’urnaí gan staonadh na hEaglaise.