Intinní an Phápa – Feabhra 2016

INTINN UILECHOITEANN AN PHÁPA DO MHÍ FEABHRA 2016: Cúram na Cruthaíochta:

Go dtugaimis aire mhaith don chruthaíocht – tabhartas saor in aisce ó Dhia – á caomhnú agus á saothrú do na glúine atá le teacht.

 

INTINN SOISCÉALAÍOCHTA AN PHÁPA DO MHÍ FEABHRA 2016: An Áis:

Go méadófar ar na deiseanna atá ann le haghaidh caidreamh idir an Creideamh Críostaí agus ciníocha na hÁise.