Intinní an Phápa – Eanáir 2016

Uilechoiteann:

Go raibh síocháin, ceartas agus cóir i réim de thoradh ar chaidreamh lán dáiríre idir fhir agus mhná de chreidimh éagsúla.

 

Ar son na Soiscéalaíochta:

Go bhfaighhe Críostaithe, trí bhíthin an chomhphlé agus na carthanachta bráthartha agus le grásta an Spioraid Naoimh, leigheas ar gach easaontas.