Intinní an Phápa – Nollaig 2015

INTINN UILECHOITEANNAN

Go mothaí an uile dhuine trócaire Dé, ós Dia é nach dtagann tuirse air maithiúnas a thabhairt.

INTINN SHOISCÉALAÍOCHTA

Teaghlaigh – Go n-aimsí teaghlaigh, go háirithe teaghlaigh atá ag fulaingt, comhartha cinnte dóchais i mbreith Íosa.