Intinní an Phápa – Samhain 2015

Uilechoiteann: 

Go raibh an fonn orainn teagmháil phearsanta agus dialóg a dhéanamh le cách, fiú le daoine nach réitíonn a gcreideamh lenár gcreideamh féin.

 

Ar son na Soiscéalaíochta: 

Go ndéana aoirí na hEaglaise a dtréada a thionlacan le domhainghrá agus iad a bheoú lena ndóchas.