Intinní an Phápa – Deireadh Fómhair 2015

Uilechoiteann:

Go gcuirtear deireadh le gáinneáil ar dhaoine, sclábhaíocht an lae inniu.

Ar son na Soiscéalaíochta:

Le díógrais mhisinéireachta, go bhfógraí pobail Chríostaí na hÁise an Soiscéal dóibh siúd ata fós ag feitheamh leis.