Intinní an Phápa – Mí Lúnasa

Uilechoiteann: 
Go gcaithe oibrithe deonacha a ndíograis go fial chun freastal ar lucht na gannchoda.

 

Ar son na Soiscéalaíochta: 

Agus sinn ár séanadh féin, go dtaga muid ar an tuiscint conas a bheith inár gcomharsana maithe acu sin atá ag maireachtáil ar imeall na beatha agus na sochaí.