Intinní an Phápa – Mí Iúil

Uilechoiteann: 

Go gcleachtar an fhreagracht pholaitiúil ar gach leibhéal mar ardleagan den charthanacht.

Ar son na Soiscéalaíochta: 

I dtimpeallacht éagothroimí sóisialta, go dtuga Críostaithe i Meiriceá Laidineach fianaise ar an ghrá do na bochta agus go gcuidí siad le sochaí bhráthrúil níos cothroime a bhaint amach.