Intinní an Phápa – Mí an Mheithimh

Uilechoiteann: 

Inimircigh agus Dídeanaithe: Go bhfaighe inimircigh agus dídeanaithe fáilte agus urraim sna tíortha ina mbíonn siad.

Mhiseanach: 

Gairmeacha Crábhaidh: Go ndéana teagmháil phearsanta le hÍosa an mhian a mhuscailt i mórán daoine óga chun a saol féin a thoirbhirt tríd an sagartóireacht nó tríd an bheatha chrábhaidh.