An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinn Uilíoch an Phápa do Mhí an Mheithimh, 2017

Go nglaca ceannairí náisiúnta orthu féin deireadh a chur leis an trádáil arm, a dhéanann íospartaigh den oiread sin daoine neamhchiontacha.

 

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Fáithe an Fichiú Aois

An tÚdar

Corcaíoch is ea Séamus Ware, atá éirithe as a chuid oibre mar innealtóir le Bord Soláthar an Leictreachais. D’fhoilsigh Foilseacháin Ábhair Spioradálta leabhar eile dá chuid: Na Tuataí san Eaglais. Rinne sé cúrsaí staidéir ar an Scrioptúr in Institiúid Bhaile an Mhuilinn agus in Institiúid na Príorachta, Tamhlacht.

Agus é ag gabháil don leabhar seo, fuair sé cabhair agus moltaí ó shagairt, ó mhná rialto agus ó thuataí faoi dhaoine gur féidir “fáithe nua-aimseartha” a thabhairt orthu. Tá súil aige go mbeidh na pearsana atá faoi thráchta sa leabhar mar eiseamláir do Chríostaithe sa saol corrach ina mairimid.

An Leabhar

Tar éis dó cuntas gairid a thabhairt ar fháithe an Bhíobla ó Mhaois go dtí Eoin Baiste, tugann an t‑údar gear-bheathaisnéis dháréag Críostaithe, idir fhir agus mhná a chaith a saol, i slite núálacha go minic, ag freagairt dhúshlán an tSoiscéil, i dtoscaí ár linne, ina measc daoine mar Dietrich Bonhoeffer, Dorothy Day, Barbara Ward, Ray Davey.