An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinní an Phápa – Eanáir 2017

INTINN SHOISCÉALAÍOCH AN PHÁPA DO MHÍ EANÁIR, 2017

Críostaithe ag fónamh don chine daonna chun dúshláin a shárú:

Go raibh Críostaithe uile dílis do theagasc an Tiarna, agus go ndéana siad a ndícheall, trí urnaí agus carthanacht bhráithriúil, comhaontas a thabhairt ar ais idir aicmí creidimh, agus trí chomhoibriú le chéile chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá os comhair an chine dhaonna.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Scéal an Oilithrigh

 

Nuair a bhí Iognáid Loyola imithe anonn in aois agus an tsláinte ag meath air bhí imní ar na hÍosánaigh a bhí thart air sa Róimh go n-imeodh sé uathu gan a scéal féin a insint ina chuid focal féin. Chreid siad go láidir gur chuid d’oidhreacht Chumann Íosa trí chéile scéal an Athar Iognáid, go mór mór scéal a bheatha ó am a iompaithe ar aghaidh.

Cé nach raibh sé sásta ar dtús ghéill Iognáid don iarratas ar ball. Shuigh sé síos i ngairdín an tí lena rúnaí ar chúpla ócáid agus d’inis sé scéal a anama agus an dóigh ar theagasc Dia é ón lá ar leagadh é ag Cath Pamplona i 1521 ar aghaidh. Labhair sé sa tríú pearsa agus rinne sé tagairt dó féin mar ‘An tOilithreach’. Ghlac an rúnaí nótaí agus scríobh sé síos gach aon rud díreach mar a chuala sé é.

Ní dhearnadh iarracht an téacs a leasú ná a fheabhsú. Níor cuireadh i gcló é go ceann 170 bliain, agus é sin i Laidin. I Scéal an Oilithrigh tá an téacs aistrithe go Gaeilge ón bhuntéacs Spáinnise don chéad uair.