An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinní an Phápa – Feabhra 2017

INTINN UILÍOCH AN PHÁPA DO MHÍ FEABHRA, 2017

Fáilte rompu siúd atá ar an ngannchuid: Iad siúd atá faoi anró, go háirithe na boicht, agus daoine imeallaithe, go gcuire muid fáilte rompu inár measc, agus go dtugtar sólás dóibh.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Muire na mBard

 

Cur síos ar dheabhóid i leith na Maighdine Muire i bhfilíocht na mBard.

 

Cur síos ar an údar – Staraí is ea Michelle Ní Ríordáin ar údar í ar ghnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge, an fhilíocht chlasaiceach ach go háirithe. Sa leabhrán seo tugtar léargas gonta ar phlé na mbard le pearsa agus íomhánna na Maighdine Muire.