An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinní an Phápa – Meán Fómhair 2016

INTINN UILÍOCH
Go gcuire gach éinne le leas an phobail agus le tógáil sochaí a thugann áit lárnach
don duine daonna.

INTINN SHOISCÉALAÍOCH
Go dtaithí na Críostaithe na Sacraimintí a ghlacadh, agus machnamh a dhéanamh ar
an Scrioptúr Naofa, gur fearr a thuigfidh siad a ngairm shoiscéalaíochta.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Saltair Mhuire

Is mian leis an údar buíochas a ghabháil le heagarthóir an leabhair seo an tAthair Diarmuid Ó Laoghaire, SJ. Tá an t-údar fíorbhuíoch chomh maith de Mhait Mac Cárthaigh (ó na Stáit Aontaithe chugainn anall) a léigh an ls. go dúthrachtach agus a mhol mórán leasúcháin a cuireadh i bhfeidhm inti. Gabhann an t-údar buíochas freisin le Seán Eustace, Walter Verling agus Art Ó Conghaile mar gur léadar an ls.

Ag ceapadh na machnamh dó, bhain an t-údar leas as dhá leabhar a foilsíodh breis agus seachtó bliain ó shin: An Choróin Mhuire leis an Athair Peadar Ó Laoghaire agus Our Lady of Perpetual Succour and Ireland le Father John B. Coyle. Ní fios cá mbeadh rath ar shíolta scríbhinne! Baineadh leas fós as leaganacha Coyle agus an Athar Máirtín de Bhailís, SJ, f’fhonn an Liodán Mhuire ón Leabhar Breac a sholáthar.

 

Tá an leabhar urnaithe seo arna thíolacadh agus dár

MÁTHAR NA SÍORCHABHRACH

i ngeall ar a fabhar liom i bpáirt chumainn ar uair an éigin agus riamh ’s choíche.