An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinní an Phápa – Márta 2017

INTINN SHOISCÉALAÍOCH AN PHÁPA

Cabhraímis le Críostaithe atá faoi ghéarleanúint. Go dtuga an Eaglais ar fad tacaíocht ár bpaidreacha agus ár gcabhair ábhartha do Chríostaithe atá faoi ghéarleanúint.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

El Corderito

 

I mBun Clóidí, Co. Loch Garman, a rugadh an t-údar. Tar éis dó a chuid meánscolaíochta a chríochnú i gColáiste Pheadair i Loch Garman, chuaigh sé go Maigh Nuad mar ar oirníodh é 1950. Chaith sé cúig bliana fichead ar an bhfoireann mhúinteoireachta i gColáiste Pheadair agus sa bhliain 1976 ceapadh ina shagart paróiste é san Abhallort mar ar chaith sé bliain is fiche. É ina chartlannaí deoiseach ón mbliain 1997. Tá baint aige le Léigiún Mhuire le trí scór blianta anuas.

 

Scríobh sé Donnchadh Ó Laoghaire Dhoire an Chuilinn (1997), Éadáil Ní Choinn: Laoch na hAspalachta san Afraic (200&), Frank Duff: Proinsias Ó Duibh, bunaitheoir Léigiún Mhuire (2009), An Réalt: A Aidhmeanna agus a Thionchar (2010), agus bhi a lán alt foilsithe aige in irisí éagsúla ar nós An Sagart agus Irisleabhar Mhaigh Nuad, sa nuachtán Inniu, agus sna leabhair Sráidainmneacha na hÉireann; Fealsúnacht, Feall agus Fuil, agus Féilscríbhinn Anraí Mhic Giolla Chomhaill.