An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinní an Phápa – Lúnasa 2016

INTINN UILÍOCH DO MHÍ LÚNASA, 2016

Cluichí: Go raibh lúthchleasa agus cluichí ina ndeiseanna le haghaidh teagmhálacha cairdiúla idir na náisiúin, agus go gcuire siad le síocháin an domhain.

INTINN SHOISCÉALAÍOCHTA DO MHÍ LÚNASA, 2016

Go maire Críostaithe de réir an tsoiscéil, ag tabhairt fianaise don chreideamh, don ionracas agus do ghrá don chomharsa.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Ceisteanna na Linne

An tÚdar

Is as Ráth Caola, Co. Luimnigh do Helen Ó Murchú. Tá taithí mhúinteoireachta aici ar na trí leibhéal den chóras oideachais. Is iarbhall í d’Údarás Rialaithe Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad agus de Choiste Forbartha Sliabhal Mór Ostaig, coláiste lán-Ghaeidhlig de chuid Ollscoil na nArd-Chríoch agus na nOileán in Albain. Faoi láthair, tá sí ina ball de Bhord Rialaithe Institiúid Oideachais Marino agus ina leas-Chathaoirleach ar Iontabhas Scoileanna Éamainn Rís. Bhí sí seal ina Cathaoirleach ar Bhord na Gaeilge. Bhí sí an-ghníomhach chomh maith san earnáil dheonach Ghaeilge; ina cathaoirleach bunaidh ar an gComhchoiste Réamhscolaíochta (Forbairt Naíonraí Teo. Anois) agus ar Pharlaimint na mBan; ina huachtarán ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ar Oireachtas na Gaeilge; ina cathaoirleach ar Choiste Stiúrtha Ghlór na nGael; ina tánaiste ar Chonradh na Gaeilge agus ina comhbhunaitheoir agus ina huachtarán ar an mBiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana. Mar Stiúrthóir ar Chomhar na Múinteoirí Gaeilge, chuir sí acmhainní nuálacha teagaisc ar fáil. Tá go leor i gcló aici a bhaineann le réimse an oideachais agus leis an bpleanáil teanga, saothar ar tugadh aitheantas idirnáisiúnta dó san Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education (Multilingual Matters, 1998). An foilseachán is déanaí i gcló aici More Facts about Irish (Coiste na hÉireann den Bhiúró Eorpach).

An Leabhar

Dírítear sa leabhar seo ar go leor de na ceisteanna conspóideacha atá ina n-údair imní don Eaglais Chaitliceach faoi láthair. Tráchtar ar rannpháirtíocht phobal Dé san Eaglais, ar an éacúiméineachas agus ar an gcaidreamh idir na creidimh mhóra dhomhanda. Pléitear cuid e na ceisteanna móra morálta agus sóisialta a bhfuil an Eaglais agus an stát ag coraíocht leo le fada, ina measc, an t-oideachas sainchreidmheach, an teaghlach, gnéasúlacht, an pósadh, agus an ginmhilleadh chomh maith leis an gcaidreamh idir an Eaglais agus an stát.

Is díol molta an t-údar as féachaint le borradh a chur faoi na díospireachtaí seo sa nGaeilge.