An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

INTINN UILÍOCH AN PHÁPA DO MHÍ AIBREÁIN

Go ndéana daoine óga rud go fial ar mhaithe lena ngairm, agus go gcuimhní siad go dáiríre ar a saol a thíolacadh do Dhia mar shagairt nó sa bheatha rialta.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Srapnal

 

Cnuasach eile filíochta ó Phól Ó Muirí.

Agus duine á léamh músclaíonn machnamh ar shaoirse, ar ionrachas, ar bhás is ar bheatha, ar an ngin sa bhroinn is a dán, ar theanga, ar mharú, ar oilithreacht an tsaoil, ar aistear an ghrá, ar dheora, ar Spiorad, ar eacstais, ar bhrí na beatha.

Fanann na focail seo i gcuimhne is pléascfaidh siad, lá is faide anonn, nuair a bhíonn duine á n-aitléamh, pléascfaidh chun an bheatha dhaonna a mhúscailt as an nua.