An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinn Shoiscéalaíoch an Phápa – Bealtaine 2017

Go ndéana Críostaithe san Afraic aithris ar Íosa Críost, agus fianaise fháidhiúil a thabhairt leis an athmhuintearas, le cothrom na Féinne, agus leis an tsíocháin.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Machnaimh do Bhliain A

 

Sagart d’Ord an Spioraid Naoimh is ea an t-údar, Cothraí Gógan, mac le Liam Gógan (file agus foclóirí) agus le Máire Nic Fhirbhisigh. Fuair sé a chuid scolaíochta I Scoil Cholm Cille, I gColáiste Naomh Muire agus I gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar a ndearna sé tráchtas ar dhánta molta na seanfhilí. Is i Fribourg na hEilbhéise a rinne sé staidéar ar an Diagacht.

Chuaigh sé mar mhisnéir chun na Nigéire tar éis a oirnithe sa bhliain 1955. Tá tréimhsí caite freisin aige sa Tansáin agus in Oileán Mhuiris agus ó 1972 I Leith is sa Chéinia atá sé. Saothar paróiste agus oiliúint sagart de chuid an Spioraid Naoimh is mó a bhí ar siú aige. (Ag am priontála bhí sé mar shéiplíneach in áras do dhaoine óga agus bhí c uram séipéil chúnta air chomh maith.)

Dála Gaeilgeoirí eile san Afraic, is furasta leis an údar teangacha dúchais a fhoghlaim.

Tá ábhar seanmóra sa leabhar seo do na Domhnaí uile i rith Bhliain Liotúirgeach A. Aistriúcháin is ea na machnaimh a rinne an t-údar féin ó theangacha éagsúla agus iad cóirithe don phobal in Éirinn.