An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinní an Phápa – Nollag 2016

INTINN UILÍOCH AN PHÁPA DO MHÍ NA NOLLAG

Go gcuirfear deireadh le scannal na saighdiúirí linbh ar fud an domhain mhóir.

 

INTINN SHOISCÉALAÍOCH AN PHÁPA DO MHÍ NA NOLLAG

An Eoraip: Go dtaga muintir na hEorpa athuair ar áilleacht, maitheas agus fírinne an tSoiscéil, a thugann ríméad agus dóchas don saol.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

An Bóthar Fada go Tamanrasset

I mBealtaine na bliana 1979, bhí saoire faighte ag beirt sagart ó Éirinn; Fionbarra Ó Cuilleanáin SMA, ó Chorcaigh, agus Albert Nix, sagart ó Dheoise Luimní, chun dul abhaile óna misin i dtuaisceart Nigeria. Bheartaigh siad gan dul ar eitleán chun na hEorpa mar ba nós leo roimhe sin ach ina áit sin dul trasna an tSahára go dtí cósta na Meánmhara. Bhí sé de bhuntáiste acu go raibh taithí acu ar theas na hAfraice agus greim maith acu ar an Hausais, teanga a bhí á labhairt nó a tuigeadh chomh fada ó thuaidh le deisceart na hAilgéire. Lena chois sin, ba mhian leo blaiseadh d’iontas agus d’uaigneas an fhásaigh agus go speisialta oilithreacht a dhéanamh go dtí  áit ar chónaigh Pere Charles de Foucauld mar bhochtán i measc na mbochtán. Tá feabhas mór anois ar na bóithre sa taobh sin den domhan ach sa bhliain 1979 bhí a lán fós le déanamh; ar feadh na gcéadta míle ní bhíodh ann ach leithscéal de bhóthar – líne shamhailteach idir baraillí ar an ngaineamhlach lom cothrom, no trí chonair charraigreach shléibhe. Ní gach feithicil a sheasfadh drochúsáid dá leithéid agus ba radharc coitianta go leor na hiarsmaí dóite briste a fheiceáil ar thaobh an ‘bhealaigh’. D’ainneoin taithí a heith acu beirt ar Nigeria ní raibh aon choinne acu le teas fíochmhar an tSahára – suas go 500C go minic. Ní raibh éalú uaidh go minic ach faoin mbu nó leoraí ina raibh siad aon uair a mbeadh sé ina stad. Ach bhí siad óg agus láidir agus thángadar slán cé gur bhraith siad cuid den am go raibh siad á bplúchadh – gan aer. Agus b’éigean a bheith ag ól uisce i rith an ama. Bhí an t-ádh leo beirt go raibh siad foighneach agus go raibh suim acu araon sa ghrianghrafadóireacht.