An Timire

An iris Ghaeilge is faide i gcló, ann ó 1911. 4 eagrán gach bliain. Altanna ar Intinní an Phápa Proinsias agus ar ábhair shuimiúla eile, filíocht, léirmheasanna agus comórtais.

The little sister of the Irish Messenger, published 4 times a year.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Foilseacháin Ábhair Spioradálta, ag foilsiú leabhar ó 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach. 3 leabhar in aghaidh na bliana, le timpeall 100 teideal sa chatalóg.

Publishing books in Irish on spirituality and culture since 1956.

Intinní an Phápa – Deireadh Fómhair 2016

Intinn Uilíoch do Mhí Dheireadh Fómhair

Iriseoirí: Go raibh iriseoirí spreagtha i gcónaí ag ómós don fhírinnechomh maith le dearcadh láidir eiticiúil, agus iad ag déanamh a gcuid oibre gairmiúla.

Intinn Shoiscéalaíochta do Mhí Dheireadh Fómhair

Go n-athnua Lá Misean don Domhain ríméad an tsoisceil i measc gach comhthionól Críostaí agus go músclaí sé iad an fhreagracht a ghlacadh orthu féin é a chraobhscaoileadh.

Rogha na Seachtaine / Pick of the Week

Ár Naomhoidhreacht

Léargas ar dhiagacht agus ar spioradáltacht ár sinsear atá sa leabhar seo, is é sin an tuiscint a bhí acu ar fhírinní an chreidimh Chríostaí agus an chaoi a ndeachaigh an creideamh sin i bhfeidhm ar a saol laethúil.

Cnuasach paidreacha ann freisin, a léiríonn mar a chothaigh ár muintir a chuaigh romhainn, a ngaol leis an Tiarna. Cuid luachmhar iad na paidreacha seo, dár n-oidhreacht Chríostaí, Ghaelach.

 

Ar Ghearrliosta Leabhar na Bliana 2014 (Gradam Uí Shúilleabháin).